Zawartość

Zbigniew Szawarski

em. Profesor UW. Filozof, etyk, bioetyk.  Obecnie w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH.  Przewodniczący Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN

Galeria

  • Starszy mężczyzna w brązowej marynarce

    Zbigniew Szawarski