Zawartość

Barbara Stańdo-Kawecka

Panelistka I Kongresu Praw Obywatelskich

Doktor habilitowana Barbara Stańdo-Kawecka, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracuje w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Jest absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej i prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jej zainteresowania badawcze i prace naukowe koncentrują się wokół systemów postępowania z nieletnimi, wykonywania kary pozbawienia wolności i sankcji wolnościowych, profesjonalizacji Służby Więziennej i kurateli sądowej.

Galeria

  • Kobieta w ciemnej marynarce

    Barbara Stańdo Kawecka