Zawartość

Piotr Lewandowski

Panelista I Kongresu Praw Obywatelskich

jest ekonomistą zajmującym się rynkiem pracy. Jest Prezesem Zarządu Instytutu Badań Strukturalnych i członkiem sieci IZA Research Fellows. W latach 2005-2010 był pracownikiem Katedry Ekonomii I Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W pracy badawczej zajmuje się ekonomią rynku pracy (w szczególności płacą minimalną, umowami czasowymi i segmentacją rynku pracy oraz wpływem technologii na zatrudnienie), emeryturami i zabezpieczeniem społecznym, analizą gospodarek krajów transformacji, oraz efektami polityki klimatycznej i energetycznej dla rynku pracy i ubóstwa.

Galeria

  • Mężczyzna z brodą w okularach

    Piotr Lewandowski