Zawartość

Nils Muižnieks

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy 

Nils Muižnieks został wybrany Komisarzem ds. Praw Człowieka w dniu 24 stycznia 2012 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne i objął stanowisko w dniu 1 kwietnia 2012 r. Jest trzecim komisarzem.

Urodzony w 1964 r., Muižnieks jest obywatelem Łotwy wykształconym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie uzyskał tytuł doktora politologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Zajmuje się prawami człowieka przez ostatnie dwie dekady i zdobył rozległą wiedzę w zakresie międzynarodowego monitorowania, szkolenia i edukacji w tym zakresie.

Przed objęciem funkcji Komisarza ds. Praw Człowieka zajmował ważne stanowiska, takie jak dyrektor Instytutu Społecznego i Politycznego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze (2005-2012), Przewodniczący Komisji Europejskiej przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (2010-2012), łotewski minister odpowiedzialny za integrację społeczną, przeciwdziałanie dyskryminacji, prawa mniejszości i rozwój społeczeństwa obywatelskiego (2002-2004) oraz dyrektor Łotewskiego Centrum Praw Człowieka i Studiów Etnicznych - obecnie Łotewskie Centrum Praw Człowieka (1994-2002).

Publikował artykuły na temat praw człowieka, w szczególności na temat rasizmu, dyskryminacji i praw mniejszości. Łotewski i angielski są jego językami ojczystymi, a on również biegle w języku francuskim i rosyjskim.

Galeria

  • Nils Muižnieks
    Nils Muižnieks