Zawartość

Janusz Hryniewicz

jest profesorem socjologii, specjalizuje się w socjologii organizacji, socjologii gospodarki, politologii oraz rozwoju lokalnego. Dyrektor Instytutu Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził badania w zakresie: struktury klasowej, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz stosunków przemysłowych. Współcześnie jego badania koncentrują się wokół gospodarki opartej na wiedzy, kulturowych aspektów zmian gospodarczych i globalnych stosunków politycznych. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego "Studia Społeczne". Opublikował (jako autor i wspólautor) 13 książek i ponad 200 artykułów i rozdziałów. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Regional Studies Association.

Galeria

  • Mężczyzna w garniturze
    Janusz Hryniewicz