Zawartość

Anna Zawidzka Łojek

Panelistka I Kongresu Praw Obywatelskich

kierowniczka Katedry Prawa Europejskiego i Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Galeria

  • Kobieta w ciemnej garsonce z jasnymi włosami
    Anna Zawidzka-Łojek