Zawartość

Birgit Van Hout

Birgit Van Hout - przedstawicielka Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka na Europę. 

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (ang. United Nations High Commissioner for Human Rights, UNHCHR) to organ ONZ powołany w grudniu 1993 roku z inicjatywy działaczy organizacji pozarządowych, głównie Human Rights Watch oraz Amnesty International podczas Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu, w celu sprawniejszej koordynacji działań ONZ w zakresie dotyczącym praw człowieka.

 

Galeria

  • zdjęcie portretowe kobiety
    Birgit Van Hout