Zawartość

Anna Janowicz

Panelistka I Kongresu Praw Obywatelskich

Filolog, doktor nauk społecznych, od 2006 roku pracownik, a od 2017 roku prezes Fundacji Hospicyjnej z Gdańska, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Pierwsza polska absolwentka European Palliative Care Academy (EUPCA 2013-2015), a obecnie członek Steering Committee oraz wykładowca międzynarodowych studiów EUPCA, rekomendowanych przez European Association of Palliative Care (EAPC). Autorka, współautorka i redaktorka licznych publikacji i badań, dotyczących pozamedycznych aspektów opieki u kresu życia oraz opieki nieformalnej - wolontariatu i jego koordynacji oraz opiekunów rodzinnych. Współredaktorka publikacji Solidarni. Opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce (Gdańsk 2015), pierwszej tego typu publikacji ukazującej osiągnięcia polskiego ruchu hospicyjnego w angielskiej wersji językowej In Solidarity. Hospice-Palliative Care in Poland (Gdańsk 2015). Koordynatorka ogólnopolskich kampanii społecznych dotyczących rozwoju wolontariatu, wsparcia opiekunów rodzinnych oraz projektów, których celem jest rozwój wolontariatu opiekuńczego w ochronie zdrowia i pomocy społecznej. Inicjatorka licznych działań integrujących wolontariat i rodzinne siły w opiece instytucjonalnej i domowej oraz aktywizacji lokalnych społeczności na rzecz osób zależnych i ich opiekunów.  

Galeria

  • Kobieta w kolorowej chuście na tle zieleni
    Anna Janowicz