Zawartość

Andrzej Rzepliński

Panelista I Kongresu Praw Obywatelskich

Prof. dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Autor raportu dotyczącego łamania praw człowieka w PRL przedstawionego w 1983 r. na forum Konferencji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Był sekretarzem Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W latach 2007-2016 był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, w tym 2010–2016 – prezesem Trybunału. 

Galeria

  • Mężczyzna w garniturze, białej koszuli i krawacie

    Andrzej Rzepliński