Zawartość

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (PJM)

Data: 
2012-03-12

6 września 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych. W ten sposób Polskę zobowiązała się do podjęcia wszelkich środków, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z gwarantowanych Konwencją praw. Rzecznik Praw Obywatelskich będzie wykonywać zadania niezależnego mechanizmu monitorującego, odpowiedzialnego w Polsce za promowanie, ochronę i monitorowanie wdrażanie Konwencji. Poniżej znajduje się link do film o Konwencji w PJM, przygotowany przez Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych.

 

Galeria

  • Tłumaczka języka migowego na ciemnym tle

    Tłumaczka języka migowego na spotkaniu organizowanym przez RPO - 4.03.2019, fot. Marcin Kluczek