Zawartość

Konferencja „Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” pod Honorowy Patronatem RPO

Data: 
2017-12-06
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

„Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” to temat przewodni tegorocznej Konferencji Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która odbywa się 6 grudnia 2017 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Jednym z gości honorowych jest rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Wydarzenie obywa się też pod honorowym patronatem RPO.

Każdego roku w Polsce podejmowanych jest wiele inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, których celem jest wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W ostatnich latach, służby i instytucje publiczne oraz szerokie grono organizacji pozarządowych, w działaniach prewencyjnych skupiają się w szczególności na tematach związanych z cyberprzemocą i cyberbezpieczeństwem, zażywaniem narkotyków i środków psychoaktywnych (w tym dopalaczy), bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a także pedofilią.

Głównym celem Konferencji jest włączenie się w dyskusję nad efektywnymi sposobami prowadzenia profilaktyki zintegrowanej, czyli zsynchronizowanych działań instytucji, które mają bezpośredni wpływ na młodzież  m.in. szkoły, policję, sądy, miejskie ośrodki pomocy społecznej, związki wyznaniowe .

W ramach Konferencji zaprezentowane zostaną także aktualne kierunki prac w obszarze profilaktyki, podejmowane przez instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. Przedstawione zostaną też programy profilaktyczne wdrażane w poszczególnych regionach Polski. Jednym z elementów spotkania będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje potrzeba opracowania krajowej strategii w obszarze profilaktyki. Konferencji towarzyszyć będą wystąpienia poświęcone tematom związanym z przeciwdziałaniem rozwojowi przestępczości, rolą edukacji prawnej wśród młodzieży, spójnym procesem wychowawczym, wykorzystywaniem nowoczesnych technologii (w tym gier komputerowych) w działaniach edukacyjno-profilaktycznych.

Konferencja jest kierowana w szczególności do osób zajmujących się tematyką profilaktyki w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, służbach mundurowych, edukacji i nauce oraz organizacjach pozarządowych.

Galeria

  • Grafika: cztery małe ptaszki
    Dzieci