Zawartość

Interwencje w sprawie zmiany przepisów

Data: 
2018-11-28

Jeśli Twój problem wynika z błędnego lub źle działającego prawa, Rzecznik może się zająć jego naprawieniem. Nie może wprawdzie napisać projektu ustawy, ale może podpowiedzieć władzom, co zmienić.

Wiedzę o tym, że prawo może być wadliwe, Rzecznik czerpie z wniosków obywateli. Jeśli dostrzeże, że sprawa nie jest jednostkowa, RPO nie ogranicza się do indywidualnej interwencji, ale przygotowuje wystąpienie do odpowiednich władz.
Pisze, na czym polega problem i jak poprawić sytuację.

Ponieważ jest to pismo oficjalne, adresat jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi. Zatem dowiesz się z niej, jaki jest stosunek rządzących do Twojego problemu.

Jeśli sprawa jest skomplikowana, Rzecznik dołącza do takiego pisma szczegółową argumentację prawną, pokazuje, jak widzą taki problem polskie i europejskie sądy. Takie wystąpienie nazywa się WYSTĄPIENIEM GENERALNYM i ułatwia wprowadzanie korekt i zmian prawa. Pomagają w poprawianiu prawa – a zatem powodują, że już nikt więcej nie znajdzie się w takiej trudnej sytuacji, jak osoba, która opisała swój problem Rzecznikowi.

 

Galeria

  • Pierwsza strona oficjalnego pisma do premiera, na papeterii z godlem państwoym

    Przykład wystąpienia generalnego - pismo do premiera w sprawie zmiany przepisów o książeczkach mieszkaniowych