Zawartość

Informacja RPO o stanie realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Data: 
2008-02-21