Zawartość

Halina Bortnowska

Filozof, teolog, publicystka, działaczka społeczna. Zaangażowana w pojednanie polsko-niemieckie. Współzałożycielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”. Członkini Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a w latach 2007 - 2012 jej przewodnicząca. Pomysłodawczyni grupy Wirydarz oraz animatorka Warsztatów Dziennikarskich Młodych „Polis”, uczestniczka ruchu ekumenicznego. W latach 70. współtworzyła ruch hospicyjny w Polsce i pierwsze polskie hospicjum w Nowej Hucie. Pomagała terminalnie chorym jako wolontariuszka (jest redaktorką książki "Sens choroby, sens śmierci, sens życia").
Halina Bortnowska inspiruje kolejne pokolenia. Dla wielu młodych ludzi jest uosobieniem dobroci, wrażliwości, tolerancji. Wychowuje poprzez mądrość i życiowy przykład. Ma niezwykłą odwagę mówienia NIE, gdy dzieje się komuś krzywda. Nie przechodzi obojętnie obok żadnej trudnej sprawy, dylematu moralnego czy pojedynczego zmartwienia. Całe jej życie to wielkie wołanie o prawa i godność każdego człowieka.