Zawartość

ELSA Day pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-11-30
słowa kluczowe: 

Tegoroczna, piąta edycja projektu ELSA Day odbędzie się 30 listopada. Tematem przewodnim tej edycji będzie prawo migracyjne. W panelu dotyczącym sytuacji imigrantów i uchodźców w Polsce wystąpi Marcin Sośniak, naczelnik Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych. Przedstawi on m.in. działania podejmowane przez Biuro RPO na rzecz migrantów i przybliży działalność Zespołu ds. Równego Traktowania. Omówi też wybrane problemy, z jakimi do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zgłaszają się migranci.