Zawartość

Dlaczego Poczta Polska żąda ode mnie zapłaty zaległego abonamentu po wyrejestrowaniu odbiornika?

Data: 
2016-08-09
Położenie: 
  • Katowice
    Polska

Pyta o to mieszkaniec Górnego  Śląska. Bezskutecznie pisał on do Poczty Polskiej SA z prośbą o wyjaśnienie sprawy i wskazanie podstawy prawnej żądania opłat pomimo, że jego rodzina nie ma odbiornika.

Rzecznik ustalił (BPW.7220.9.2015), że Poczta przekazała w tej sprawie do Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy w celu wyegzekwowania należności. Po interwencji Rzecznika Poczta potwierdziła, że skarżący faktycznie wyrejestrował odbiorniki i przyznała, że postępowanie egzekucyjne było bezzasadne. Dlatego Poczta Polska poprosiła Naczelnika Urzędu Skarbowego o umorzenie postępowania egzekucyjnego i zobowiązała się do zwrotu wyegzekwowanych należności.

Galeria

  • Telewizor i kasety wideo na półkach

    Telewizja