Zawartość

Debata pt. „Skoordynowany system opieki zdrowotnej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu. Szanse i zagrożenia” pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-12-07
słowa kluczowe: 

Jaki wpływ na jakość opieki nad matką i dzieckiem ma wdrożenie zmian w zakresie organizacji opieki okołoporodowej w Polsce? Jakie są oczekiwane pozytywne skutki wprowadzonego w lipcu programu pilotażowego? Jakie zagrożenie niesie ze sobą przyjęte rozwiązanie?

Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy debaty „Skoordynowany system opieki zdrowotnej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu.  Szanse i zagrożenia”. Po pięciu miesiącach funkcjonowania programu pilotażowego chcemy dokonać wstępnej oceny wdrożonych rozwiązań. Tak poważna zmiana wymaga bieżącego społecznego audytu - wyjaśniają organizatorzy Fundacja Rodzić po Ludzku, Fundacja Ius Medicinae i Rzecznik Praw Obywatelskich.

W spotakaniu wezmą udział m.in. Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Pacjenta i przedstawiciele Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.