Zawartość

Anna Jakubowska

W wieku czternastu lat należała do Szarych Szeregów, potem do Grup Szturmowych. Jako sanitariuszka i łączniczka w Batalionie „Zośka” walczyła w Powstaniu Warszawskim na Woli, Starym Mieście i na Czerniakowie. W latach 1949-1954 więziona, skazana na 8 lat za przynależność do AK. Aktywna w solidarnościowym podziemiu lat osiemdziesiątych. Zasłużona działaczka środowiska dawnych „Zośkowców”. W ostatnich dwudziestu latach zainicjowała i współprowadziła Fundację Filmową Armii Krajowej, która wyprodukowała ponad dwadzieścia filmów o historii i działalności AK.
Całe swoje życie niezwykle aktywna, walcząca o sprawiedliwą i solidarną Polskę. Zaangażowana w patriotyczne wychowanie młodzieży, w dążenie do tego, abyśmy jako społeczeństwo umieli się jednoczyć wokół ważnego dla wszystkich celu. Pragnie, aby Polska była państwem opartym na idei dobra wspólnego i poszanowaniu godności każdego człowieka.