Zawartość

Ósma konferencja z cyklu „Dyrektor Liderem” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2018-11-22
Położenie: 
  • Sosnowiec
    Polska
słowa kluczowe: 

Konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu odbędzie się 22 listopada 2018 r. pod hasłem „Rozwój myślenia społecznego i emocjonalności uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera - chcę wiedzieć jak je zapewnić w mojej placówce!".

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i spostrzeżeń specjalistów i praktyków pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, a także wskazanie dyrektorom przedszkoli, szkół i innych placówek możliwości pracy z uczniami przy pomocy nowoczesnych metod kształcenia.

Cykl „Dyrektor Liderem” ma na celu propagowanie wysokiej jakości kształcenia, wspieranie rozwoju edukacji i lokalnego szkolnictwa. Rozwój kluczowych kompetencji pracowników oświaty jest konieczny, by nauczanie w szkołach stało się bezpieczne, efektywne i ciekawe, a umiejętności interpersonalne sprzyjały przyjaznej komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także przyczyniały się do przeciwdziałania dyskryminacji w szkole i nierównego traktowania uczniów z różnego rodzaju zaburzeniami czy też z niepełnosprawnościami.