Zawartość

Skargi nadzwyczajne do SN

  • opis kategorii - Skargi nadzwyczajne do SN

    Skarga nadzwyczajna to nowa możliwość prawna, którą Rzecznikowi Praw  Obywatelskich przyznała ostatnio zmieniona ustawa o SN. Prawo kierowania skarg nadzwyczajnych w „starych” sprawach, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej, ma tylko RPO i Prokurator Generalny (Minister Sprawiedliwości). 

  • Liczba całkowita wyników: 80
    Data początkowa
    Data końcowa
    Subskrybuj Skargi nadzwyczajne do SN