Zawartość

Kronika

Data początkowa
Data końcowa
 • Na pomoc - plakat
  2020-05-27

  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Uniwersytet SWPS i Fundacja Stabilo zapraszają na webinarium w dniu 27 maja godz. 18.00.

 • Dziecko przed telewizorem
  2020-05-27
  • Jaki jest stan śledztw dotyczących księży-pedofili?
  • Co konkretnie dzieje się w prokuraturze ze sprawą pokazaną w ostatnim filmie braci Sekielskich – „Zabawa w chowanego”?
  • Co Prokurator Krajowy uważa o udostępnianiu materiałów z śledztwa Kurii Kaliskiej, zanim w ogóle ustalono, jaka jest rola w sprawie samego biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka?
  • Dlaczego prokuratorzy mają uprzedzać Prokuraturę Krajową o zamiarze występowania o dokumenty do władz Kościoła?
 • Peron kolejowy
  2020-05-27

  Do Rzecznika Praw Obywatelskich dotarły niepokojące informacje, że naczelnik biura bezpieczeństwa Spółki PKP Intercity polecił konduktorom zbierać informacje o osobach, które jechały na protest przedsiębiorców w Warszawie.

  RPO przypomina prezesowi spółki Markowie Chraniukowi, że Konstytucja chroni prawo do prywatności i autonomii informacyjnej jednostki. Jej artykuł 47 zawiera ogólne gwarancje ochrony prywatności, a art. 51 - odnosi się bezpośrednio do aspektów ochrony prywatności związanych z przetwarzaniem informacji o jednostce.

 • Debata o samorządzie terytorialnym 27 maja 2020 g. 11
  2020-05-27

  W rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych, 27 maja 2020 r., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza na debatę:
  „30 lat samorządności terytorialnej – doświadczenie i przyszłość”.

 • Mapa z granicami Polski i jej sąsiadów
  2020-05-27

  W ostatnich dniach do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła kolejna grupa wniosków od funkcjonariuszy i pracowników KAS. Wynika m.in., że w urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych są niedobory kadrowe, ludzie są przeciążeni zadaniami. Cała Krajowa Administracja Skarbowa pracuje w nadgodzinach, a wypłata uposażenia za przedłużony czas służby została wstrzymana – pisze RPO do szefowej Krajowej Administracji Skarbowej, wiceminister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej.

 • Rysunek głowy z żarówką na tablicy szkolnej
  2020-05-27

  Z powodu utrzymującego się stanu epidemii SARS COV-2 wiele osób - uczniów, słuchaczy i absolwentów szkół, ich rodziców oraz nauczycieli – niepokoi się, czy egzaminy mogą zostać zorganizowane we wskazanym terminie i w niezmienionej formie.

 • zielona plansza z białymi symbolami i i napisem "najczęściej zadawane pytania"
  2020-05-27

  Czy w związku z brakiem maseczki w miejscu, w którym przepisy nakazują zakrywanie ust i nosa, można być ukaranym przez Sanepid

 • Zielony nowoczesny budynek z filarami
  2020-05-26
  • Sąd Najwyższy rozpoznaje pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich na temat przesłanek wznowienia postępowania karnego.
  • Pytanie dotyczy jednej z przesłanek wznowienia postępowania karnego: czy wniosek o wznowienie, w którym wskazano, inne niż wyrok skazujący, orzeczenie zapadłe w postepowaniu karnym, w którym to orzeczeniu brak jest ustalenia, że w związku z postępowaniem karnym, którego dotyczy wniosek o wznowienie, dopuszczono się przestępstwa mającego wpływ na treść orzeczenia kończącego to postępowanie, spełnia warunki formalne stawiane dla wniosków o wznowienie.
 • Biało-czerwona flaga ułożona z kawałków
  2020-05-26
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie po rozpatrzeniu odwołań uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowania
  • „Jak można zauważyć, bezkrytyczne podejście do obserwacji poczynionych przez funkcjonariuszy Policji, bez choćby próby skonfrontowania ich z dowodami mogącymi świadczyć na rzecz obywateli, doprowadziło do wydania decyzji niezgodnej ze stanem faktycznym” – przyznaje powiatowy warszawski sanepid.
  • „Popełniony błąd świadczy o tym, że nawet decyzje, które zgodnie z obowiązującym prawem powinny być wydane, doręczone i wykonane niezwłocznie ze względu na potrzebę ochrony zdrowia lub  życia ludzkiego, nie mogą opierać się na wadliwym materiale dowodowym i prowadzić do pokrzywdzenia osoby ukaranej”.
 • Linijka do odmierzania centymetrów
  2020-05-26
  • Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie 14 maja 2020 r. ukarał dwie osoby karą 10 tys. zł za to że 10 maja nie zachowaj odległości 2 m.
  • Naruszenie tak określonego nakazu przemieszczania się Powiatowy Inspektor Sanitarny ustalił na podstawie notatki sporządzonej przez służby porządkowe
  • RPO domaga się uchylenia decyzji i ponownego rozpatrzenia