Zawartość

Kronika

Data początkowa
Data końcowa
 • Zastępczyni RPO dr Hanna Machińska złożyła wieniec pod Pomnikiem Bohaterów Getta
  2021-04-19

   Z okazji 78. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim w 1943 r, w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich złożyła wieniec zastępczyni dr Hanna Machińska.

 • Dwaj policjanci tyłem
  2021-04-19
  • Zgromadzenia spontaniczne są  dozwoloną i prawnie chronioną formą zgromadzeń publicznych
  • RPO interweniuje u komendanta stołecznego policji ws. zatrzymań podczas manifestacji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności ustawy o Rzeczniku  
 • kłódka na tle symbolu sieci informacji
  2021-04-19

  Rzecznik Praw Dziecka nie przedstwił infomacji za rok 2018. Do dzisiaj nie wiemy, czym zajmował się urząd i jakie problemy w obszarze swojej działalności odnotował w tamtym czasie. Tymczasem, obywatele mają prawo do informacji o działaniach władzy publicznej zaś sam urząd RPD obliguje do tego ustawa. Rzecznik Praw Obywatelskich upomniał się o sprawozdanie RDP. Z uwagi jednak na brak odpowiedzi, zapytał o nie Kancelarię Sejmu.

 • kobieta z widokiem cyfrowych danych na twarzy
  2021-04-19

  Ankieta spisu w internecie jest niedostępna dla osób niewidomych i słabowidzących; program czytający nie może odczytać części pytań formularza. Osoba transpłciowa, która nie przeszła jeszcze procesu uzgodnienia płci prawnej, jest zaś zmuszona wpisać płeć metrykalną, niezgodną z rzeczywistą. Wątpliwości związane z wyborem opcji „żonaty/zamężna” dotyczą też osób ze związków jednopłciowych zalegalizowanych za granicą. Z kolei przedstawicielom mniejszości narodowych i etnicznych system uniemożliwia używanie innych znaków niż przyjęte w polskim alfabecie

 • Furgonetka z napisem POLICJA
  2021-04-16

  Osoby niepełnoletnie mają w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do demonstrowania swoich poglądów, korzystając z gwarantowanej konstytucyjnie wolności słowa a także udziału w pokojowych zgromadzeniach publicznych. Ograniczenia stosowane przez władze – i egzekwowane przez Policję – są niekonstytucyjne, bo nie mają odpowiedniego umocowania w ustawach, a łamią wolności zapisane w Konstytucji. Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina o tym wszystkim komendantom wojewódzkim Policji a także pełnomocnikowi Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

 • Ampułki z napisem Covid i strzykawki
  2021-04-16

  Nagłe zmiany w harmonogramie szczepień i chaos organizacyjny mogą prowadzić do nieuzasadnionej dyskryminacji i nierówności. Rzecznik zwrócił się do pełnomocnika rządu do spraw programu szczepień przeciwko COVID-19 

 • 2021-04-16
  • Sędzia krajowy, będąc sędzią europejskim, objęty jest ochroną unijną. W jego sprawach może orzekać jedynie prawidłowo umocowany, niezawisły i bezstronny sąd.
  • Prezydent RP rażąco naruszył prawo krajowe oraz unijne, powołując osoby na stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym przed prawomocnym zakończeniem w NSA postępowań odwoławczych od uchwał KRS.
  • Rażące naruszenie prawa krajowego w procesie mianowania sędziów SN powoduje, że organ obejmujący tak powołane osoby, nie jest prawidłowo ustanowiony. Moc prawna jego orzeczeń może być ograniczona,
 • plansza z rozdartą kartką z ogłoszeniem o poszukiwaniu kandydatów do nagrody
  Od 2021-04-16 do 2021-08-31

  Nagroda RPO im. doktora Macieja Lisa została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dla upamiętnienia zmarłego w 2015 roku dr.

 • Tęcza nad łąką
  2021-04-16

  Materiał pt. „Inwazja” pokazany w primetimie TVP krótko przed wyborami w 2019 r. potęgował uprzedzenia społeczne wobec osób LGBT. Naruszał również ich godność - nieprawdziwie wiążąc z pedofilą i rzekomym dążeniem do jej legalizacji. Łamał też zakaz emisji przekazów sprzecznych z prawem, dyskryminujących i nawołujących do nienawiści oraz zobowiązujących media publiczne do bezstronności i pluralizmu. Pzekroczono także granice wolności wypowiedzi

 • Banknoty stuzłotowe
  2021-04-16

  Ocena spornych postanowień co do przeliczeń walutowych musi być dokonywana w świetle postanowień unijnych traktatów i aktów przyjętych przez instytucje UE, w tym dyrektyw. A według prawa unijnego konsument jest w gorszym położeniu niż przedsiębiorca

  RPO wskazuje na zasadę pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej i związanie sądu krajowego orzecznictwem TSUE, które ma moc równą z zasadami prawnymi. Powołuje się też na ugruntowane orzecznictwo TSUE i Sądu Najwyższego w sprawie mechanizmu kontroli nieuczciwych postanowień.