Zawartość

Kronika

Formularz wyszukiwania

Data początkowa
Data końcowa
 • kolaż z flagą UE i Polski oraz symbolem temidy
  2021-06-11

  Ponowny wniosek o wyłączenie sędzi RPO uzasadnia określeniem przez nią jako "agresję" i "bezczelną gangsterkę” orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości  o zabezpieczeniu roszczenia Czech wobec Polski w sprawie kopalni Turów. A wiceprezeskę TSUE sędzia K. Pawłowicz nazwała "sabotażystką polityczną i sądową”, zarzuciła jej spiskowanie przeciw Polsce, zasugerowała niepiśmienność i  brak podstawowej wiedzy. Takie wypowiedzi nie są godne jakiejkolwiek osoby pełniącej urząd władzy i zaufania publicznego. Wyklucza to  sędzię, jako nieobiektywną, od rozpatrywania sprawy, której przedmiotem jest - co najmniej pośrednia - ocena podstawy prawnej, treści i  konsekwencji zawieszenia ID przez TSUE.

 • Budynek z napisem "bank"
  2021-06-11
  • Rzecznik Praw Obywatelskich na wniosek stron przystąpił do postępowań przed sądami krajowymi, w ramach których skierowano pytania prejudycjalne do TSUE
  • Jako uczestnik postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, RPO przedstawił swoje stanowisko co do pytań
  • Zdaniem RPO, rozstrzygnięcia Trybunału będą miało wpływ na tysiące toczących się w Polsce spraw, dotyczących konsumenckich kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego
  • Odpowiedź TSUE w jednej ze spraw (C-198/20) odzwierciedla stanowisko Rzecznika - ograniczenie kontroli abuzywności wyłącznie do umów zawartych przez konsumentów, którzy wykazali się odpowiednią starannością przy zawieraniu umowy, jest radykalnie sprzeczne z paradygmatem ochrony konsumenta, jaki tworzy dyrektywa 93/13
 • Kolorowe znaczki z zakazem wjazdu
  2021-06-11

  Pan C. został ukarany mandatem za wyjście z domu w kwietniu – bez maseczki i odpowiedniego powodu. RPO składa kasację do Izby Karnej Sądu Najwyższego dowodząc, że obywatel został ukarany bez właściwych podstaw w prawie. Władze wprowadziły wprawdzie ograniczenia, ale zrobiły to źle, a zatem nieskutecznie z punktu widzenia prawa.

 • Laptop i książka
  2021-06-11

  Obywatelowi odmówiono informacji publicznej o wynagrodzeniach prezesa, wiceprezesa, kierownika biura i głównego księgowego Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO powołało się na prywatność tych osób. Ograniczenie takie nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, jakimi są szefowie  SKO – podkreśla RPO, który przyłączył się do skargi obywatela w tej sprawie do WSA

 • Furgonetka z napisem POLICJA
  2021-06-11

  Działalność „Archiwów X” przyczynia się do wykrycia sprawców groźnych przestępstw sprzed lat i może - jak w sprawie Tomasza Komendy - doprowadzić do uniewinnienia niesłusznie skazanych. RPO Adam Bodnar pyta Komendanta Głównego Policji o stopień realizacji jego zapowiedzi powołania takich komórek we wszystkich komendach wojewódzkich i ich rozbudowy.

 • Osoba przemawia w sali na siedząco
  2021-06-10

  Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 10 czerwca 2021 r. zaopiniowała pozytywnie kandydaturę senator Lidii Staroń na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie poparła zaś kandydatury prof. Marcina Wiącka.

 • Osoby stoją w sali kinowej
  2021-06-10

  10 czerwca w warszawskim kinie Muranów odbyła się premiera filmu dokumentalnego pt. „Wszyscy wszystko zjedli”, pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, który wziął udział w wydarzeniu.

 • Grafika: rozrywająca się biało-czerwona flaga i napis WYBORY PREZYDENCKIE
  2021-06-10
  • Opinia publiczna powinna móc ocenić gospodarność wydatków ze środków publicznych na prezydenckie wybory korespondencyjne, które się nie odbyły, Tymczasem Minister Aktywów Państwowych nie udostępnił obywatelowi informacji publicznej o całkowitym koszcie druku i przygotowania pakietów wyborczych. Uzasadnił to m.in. tajemnicą przedsiębiorstwa - Poczty Polskiej S.A., która przygotowywała te wybory.
  • Obywatel  złożył skargę na odmowę do sądu administracyjnego. Do jego sprawy przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich.
 • Mapa z granicami Polski i jej sąsiadów
  2021-06-10

  Nauczyciele  szkół przy polskich placówkach dyplomatycznych nie podlegają kwarantannie granicznej, gdy przyjeżdzają do kraju na szczepienie przeciw COVID-19. W sprawie obywatela Straż Graniczna uznała inaczej – Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o tę sprawę Komendanta Głównego SG.

 • połączone uściskiem dwie ludzkie dłonie
  2021-06-10

  Obywatel Polski przez dwa tygodnie przebywał w swoim samochodzie w Arnhem w Holandii. Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę i wystąpił do Konsula RP w Hadze.