Zawartość

Interwencja w sprawie więźniów

Data: 
2018-11-28

RPO ma obowiązek badać sytuację osób pozbawionych wolności i sprawdzać zasadność ich skarg. Demokratyczne społeczeństwo musi karać tych, którzy łamią przyjęte wspólnie zasady. Nie może tego jednak robić w sposób przekraczający cywilizowane normy. Wszyscy też musimy pamiętać, że większość osób pozbawionych wolności za czyny sprzeczne z prawem opuści kiedyś więzienia – to, jak tam byli traktowani, zdecyduje o tym, jak odnajdą się na wolności

Galeria

  • Kilka łóżek podzielonych kotarami z koców, brudno

    Areszt śledczy, Polska